Waarom Wilfried Kuipers?

Vele organisaties kennen hun eigen processen als de beste en weten zelf wel waar en wanneer de vertragingen en verspillingen ontstaan. Bij kortere doorlooptijden in de productie neemt op de werkvloer de druk enorm toe. Vaak gaat dit gepaard met fouten tijdens uitvoering en het inzetten van extra mankracht. Hierdoor ontstaan er vele verspillingen en dus extra kosten.

Dan is de vraag: “Hoe gaan wij als team dit op een slimme manier ombuigen en aanpakken zodat het samenwerken om het projectresultaat te realiseren voor een ieder een tevreden gevoel geeft?”.

Deze vraag is vaak niet eenvoudig te beantwoorden. Het begint met het creëren van draagvlak en de goedkeuring van het management in de organisaties. De samenwerking over de eigen afdelingsgrenzen, laat staan de organisatiegrenzen, worden niet (of nauwelijks) gebruikt dan wel aangeboden. Veelal wordt er te weinig gedaan met de terugkoppeling vanaf de werkvloer. Waarom wordt hier te weinig mee gedaan? Hier ligt juist een enorme “winst”.

Loop niet weg voor een probleem

Onbegrijpelijke en te makkelijke escapes, zoals:

  • We verdienen toch nog steeds geld!
  • We zijn veel te druk met onze dagelijkse gang van zaken (vooral in de productie omgeving)!

Weglopen voor een probleem en het niet bespreken van een steeds terugkerend probleem zijn juist uitdagend en vooral noodzakelijk om aan te pakken, te doen veranderen.

Ondersteuning en begeleiding van mijn persoon kan bijdragen dat de dagelijkse gang van zaken doorgaat en parallel hieraan gezamenlijk gewerkt kan worden.

De vraag: “Waarom?” zal dagelijks gesteld moeten worden.

Wees er op tijd bij!

Vaak zie je dat een probleem zich in de toekomst zomaar kan voordoen, dat door reden(en) een lastige tijd komen gaat. Vaak is het dan te laat. Dan volgen er beslissingen vanuit een heel ander denkbeeld, vaak niet de juiste met enorme impact voor de gehele organisatie.

Juist in periodes dat het goed gaat zou het niet verkeerd zijn om te gaan bedenken: “Wat kan er anders en vooral beter?” Om op mindere periodes ingesteld te zijn en deze te willen voorkomen kan WK Projectmanagement een actieve rol spelen.

Wat kan WK Projectmanagement voor u betekenen?

In de praktijk komt het te vaak voor dat gestandaardiseerde processen niet goed zijn gedocumenteerd. Wilfried wil hierin een sleutelpositie innemen.

Elkaar te laten zien wat de invloeden zijn van verkeerde overdracht van gegevens, te late interne leveringen (product of dienst) en te grote voorraden. Dit alles noemen we “Waste” (verspillingen) en die willen we reduceren, het liefst tot “nul”!